Nishan Bhattarai
Lahur Jane Rail
Nishan Bhattarai
Nishan Bhattarai
  • 23 credits
  • 8 months ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Narou Dharara, Piyari narou dharara
Lahur jane railai le lanchha sarara
(Aafno khyal gara mero pir nagara)-2
Lahur jane railai le lanchha sarara
Narou Dharara

(Man dukhe pani aasu roki
Hasnu pardo raichha)-2
Tadpi tadpi bhaye pani
Bachnu pardo raichha
(Marna pani garo raichha
Bachna jhanai garo)-2
Dui din ko jindagi le
Apthyaro ma paro
Narou Dharara, Piyari

(Chadbad auda pani
Ghar aayenan bhandai)-2
Parkhi raki hauli piyari
Aaune din gandai
(Din gandai mahina bityo
Mahina gandai barsha)-2
Pardeshiko karmai khoti
Chhaina khusi harsha
Narou Dharara, Piyari narou dharara
Lahur jane railai le lanchha sarara
(Aafno khyal gara mero pir nagara)-2
Lahur jane railai le lanchha sarara
Narou Dharara
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Nishan Bhattarai

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com