Nishan Bhattarai
Pachhi Umer Dhalkinchha
Nishan Bhattarai
Nishan Bhattarai
  • 23 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(Yata ra uta jancheu kata paryau mero fela)x2
Hasera nachne maya gasne yahi ho hai bela
Pachhi (umer dhalkincha feri kalai palkincha)x2
Nathiya umer dhalkincha feri kalai palkincha

Verse:1

Tamra manka kura hamra manka kura
Kati lukaunya ho garau sabai pura
(Lagai diula sunka chura
Narakhera kehi adhura)x2
Kati lukaunya ho garau sabai pura
Pachhi (umer dhalkincha feri kalai palkincha)x2
Nathiya umer dhalkincha feri kalai palkincha

Verse:2

(Bajayer abaaja lin aayo raaja)x2
Maile dine maya sadhai huncha taja
(Namanera kunai dar chodi aau maiti ghar)x2
Tamra naamma sari diula hamra naamka ghar
Pachhi (umer dhalkincha feri kalai palkincha)x2
Nathiya umer dhalkincha feri kalai palkincha

Chahe (umer dhalkiyos chahe kalai palkiyos)x2
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Nishan Bhattarai

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com