Rikesh Gurung (Keys)
Gunaso Chhaina
Rikesh Gurung (Keys)
Rikesh Gurung (Keys)
  • 114 credits
  • 3 weeks ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
(गुनासो छैन कसैलाई दोष पनि दिन्न)-2
सकिन, खाली मायाले तिम्रो जीवन किन्न
(न पाउन सक्छु, न गुमाउन सक्छु
यसरी त माया, कति बाँच्न सक्छु)-2

माया गर्ने मन कति झुकाउनु
बुझ्दैन कोही कसरी बुझाउनु
मन पिरोलिन्छ घरी बिथोलिन्छ
यो चड्पन मनको कसलाई सुनाउनु
(न भन्न सक्छु न लुकाउन सक्छु
यसरी त माया कति बाँच्न सक्छु)-2

मैले जस्तै तिमीले पनि माया गरेको भए
नत झुक्थ्यो शिर नत पर्थ्यो पिर
न हुन्थ्यो मुटु किन चिराचिरा
न पाउन सक्छु न गुमाउन सक्छु
यसरी त माया कति बाँच्न सक्छु
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com